توضیحات

ترم دوم دوره مربیگری زندگی ( Life coaching )

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

 

در این دوره آموزش ها و تمارین ارائه می‌شود که به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه مغز شما تاثیر خواهند گذاشت تکنیک‌هایی که در سطح بین‌المللی در حال استفاده هستند.

تحقیقات گسترده شش عامل را به عنوان مهمترین عوامل پیشرفت انسان در قرن ۲۱ معرفی کرده است و همین شش شامل سر فصل شش ماه آموزش شما در دوره لایف کوچینگ (مربیگری زندگی ) می باشند.

آموزه های جذاب و انرژی بخش که باعث رشد مشهود در شما خواهند شد،هر ماه یک سرفصل به صورت کاملا شفاف و تخصصی آموزش داده می‌شود و در این ۶ ماه دانشجویان هر آنچه نیاز است برای تغییر و ساختن یک زندگی زیبا را می آموزند.

ترم دوم

در ترم دوم شادی و احساس خوب را به عنوان اصلی ترین عوامل رسیدن به آرزوها می آموزید در این ترم یکی از مهمترین قوانین کائنات را می آموزید.(تو میگویی بگذار به خواسته هایم که رسیدم شاد زندگی می کنم من می گویم تا شاد نباشی اصلا به خواسته هایت نمیرسی.)

عواملی که شادی را از شما دزدیده اند و شما بی‌خبر به دنبال احساس خوب سرگردان هستید را در این ترم میشناسید

و نتیجه این ترم احساس خوب و شادی عمیق و درونی است.