توضیحات

ترم یکم دوره مربیگری زندگی ( Life coaching )

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

 

در این دوره آموزش ها و تکنیک هایی ارائه می‌شود که به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه مغز شما تاثیر خواهند گذاشت تکنیک‌هایی که در سطح بین‌المللی در حال استفاده هستند.

تحقیقات گسترده دانشمندان، شش عامل را به عنوان مهمترین عوامل پیشرفت انسان در قرن ۲۱ معرفی کرده است و همین شش شامل سر فصل شش ماه آموزش شما در دوره لایف کوچینگ (مربیگری زندگی) می باشند.

آموزه های جذاب و انرژی بخش که باعث رشد مشهود در شما خواهند شد،هر ماه یک سرفصل به صورت کاملا شفاف و تخصصی آموزش داده می‌شود و در این شش ماه دانشجویان هر آنچه نیاز است برای تغییر و ساختن یک زندگی زیبا را می آموزند.

ترم اول

ترم اول پاکسازی و آرامش ، تنها دلیلی که انسان‌ها پس از آموزش های پی در پی نتیجه قابل تاملی نمی‌گیرند این است که یکی از مهمترین قوانین طبیعت را رعایت نمی‌کنند.( اول زمین را شخم بزن و آماده کن بعد بذر بکار)

در ترم اول قبل از آموزه های اصلی ، عوامل استرس زا و ناراحت کننده درونی شما که مثل غده چرکی در بدن، بدون خودنمایی لحظه به لحظه مثل خوره درون شما را تخریب می‌کند ،معرفی شده و راهکارهای علمی و معنوی برای حل آن ها را می آموزید.

نتیجه آموزه های ترم اول آرامشی عمیق و وصف ناشدنی است که دانشجویان همیشه از آن دم می زنند.