توضیحات

ترم ششم دوره مربیگری زندگی ( Life coaching )

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

 

در این دوره آموزش ها و تکنیک هایی ارائه می‌شود که به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه مغز شما تاثیر خواهند گذاشت تکنیک‌هایی که در سطح بین‌المللی در حال استفاده هستند.

تحقیقات گسترده  پس از سال‌ها مشاوره و آموزش توسط  محمدعلی شهبازی ۶ عامل را به عنوان مهمترین عوامل پیشرفت انسان در قرن ۲۱ معرفی کرده است و همین شش شامل سر فصل شش ماه آموزش شما در دوره لایف کوچینگ می باشند.

آموزه های جذاب و انرژی بخش که باعث رشد مشهود در شما خواهند شد،هر ماه یک سرفصل به صورت کاملا شفاف و تخصصی آموزش داده می‌شود و در این ۶ ماه دانشجویان هر آنچه نیاز است برای تغییر و ساختن یک زندگی زیبا را می آموزند.

ترم ششم

ترم ششم: ثروت در این ترم می آموزید که برخلاف چیزی که از بچگی به شما آموزش داده اند میزان درآمد هر انسان به باورهای ذهنی و فکر او بستگی دارد نه ، به شدت کار کردن و عرق ریختن او.

در این ترم باورهای سازنده و ثروت سازی را خواهید آموخت که بدون دست و پا زدن و سختی کشیدن به خزانه های ثروت کائنات دسترسی پیدا کنید همانطور که خودم با استفاده از همین قوانین بعنوان یک کارمند ساده از حقوق بگیری و یک زندگی ساده الان به این جایگاه رسیده ام (بلطف معبودجااانم)

قوانینی را می آموزید که به ضرس قاطع تاثیر شگفت انگیزی در میزان درآمد شما خواهد گذاشت و به قول حضرت علی به جای اینکه شما دنبال پول بدوید پول دنبال شما می رود لازم به ذکر است که محمد علی شهبازی با دانستن همین قوانین.زندگی کارمندی اش را به یک زندگی کارآفرینی و زیبا تبدیل کرده است.