توضیحات

ترم پنجم دوره مربیگری زندگی ( Life coaching )

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

 

در این دوره آموزش ها و تکنیک هایی ارائه می‌شود که به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه مغز شما تاثیر خواهند گذاشت تکنیک‌هایی که در سطح بین‌المللی در حال استفاده هستند.

تحقیقات گسترده شش عامل را به عنوان مهمترین عوامل پیشرفت انسان در قرن ۲۱ معرفی کرده است و همین شش شامل سر فصل شش ماه آموزش شما در دوره لایف کوچینگ می باشند.

آموزه های جذاب و انرژی بخش که باعث رشد مشهود در شما خواهند شد،هر ماه یک سرفصل به صورت کاملا شفاف و تخصصی آموزش داده می‌شود و در این شش ماه دانشجویان هر آنچه نیاز است برای تغییر و ساختن یک زندگی زیبا را می آموزند.

ترم پنجم

ترم پنجم روابط . انسان موجودی است اجتماعی ، که این موجود اجتماعی،به همان میزانی که با برقراری درست روابط اجتماعی می‌تواند خود را به رشد و آگاهی برساند ، اگر نتواند این روابط را مدیریت کند به شدت ضربه خواهد خورد و دچار بحران می‌شود.

در این ترم می آموزید که با افراد تاثیرگذار زندگیتان چه افراد مثبت و چه افراد منفی چگونه برخورد کنید.و همچنین چگونه بدون دست و پا زدن های بی اثر خود را در اولویت قرار داده و یک شخصیت محبوب بمانید.

نتیجه این ترم بهبود باورنکردنی در روابط با خود و دیگران است.