به قول حضرت حافظ:

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

#اصل خودت باش کافیه

خوشحال میشم اگر تجربه ای شبیه به داستان حضرت ابراهیم،حضرت یوسف یا حضرت موسی در زندگی داشتید برای اعضای اصل من تعریف کنید،حتما تو قسمت دیدگاه ها برامون بنویسید.