توضیحات

دوره 6 ماهه مربیگری زندگی( Life coaching )

در دوره شش ماهه مربیگری زندگی،آنچه شما برای یک زندگی شاد و خوشایند نیاز دارید خواهید آموخت و در کنار این آموخته‌ها  به کمک پشتیبان‌های متخصص و کاردان راحت تر از قبل،میتوانید بر مشکلات زندگی چیره شده و به مرور یک شخصیت قوی و تاثیرگذار برای خود ایجاد کنید.

گروه آموزشی اصل من

در این دوره آموزش ها و تمارین ارائه می‌شود که به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه مغز شما تاثیر خواهند گذاشت تکنیک‌هایی که در سطح بین‌المللی در حال استفاده هستند.

تحقیقات گسترده  پس از سال‌ها مشاوره و آموزش توسط  محمدعلی شهبازی ۶ عامل را به عنوان مهمترین عوامل پیشرفت انسان در قرن ۲۱ معرفی کرده است و همین شش شامل سر فصل شش ماه آموزش شما در دوره لایف کوچینگ می باشند.

آموزه های جذاب و انرژی بخش که باعث رشد مشهود در شما خواهند شد،هر ماه یک سرفصل به صورت کاملا شفاف و تخصصی آموزش داده می‌شود و در این ۶ ماه دانشجویان هر آنچه نیاز است برای تغییر و ساختن یک زندگی زیبا را می آموزند.

سرفصل های آموزشی ۶ ماهه:

ترم اول

ترم اول پاکسازی آرامش تنها دلیلی که انسان‌ها پس از آموزش های پی در پی نتیجه قابل تاملی می‌گیرند این است که یکی از مهمترین قوانین طبیعت را رعایت نمی‌کنند.( اول زمین را شخم بزن و آماده کن بعد بذر به کار)

در ترم اول قبل از آموزه های اصلی عوامل استرس و ناراحت کننده درونی شما که مثل غده چرکی در درون بدن بدون خودنمایی لحظه به لحظه مثل خوره درون شما را تخریب می‌کند معرفی شده و راهکارهای علمی و معنوی برای حل آن ها را می آموزید.

حاصل آموزه های ترم اول آرامشی عمیق و وصف ناشدنی است که دانشجویان همیشه از آن دم می زنند.

ترم دوم

در ترم دوم شادی و احساس خوب را به عنوان اصلی ترین عوامل رسیدن به آرزوها می آموزید در این ترم یکی از مهمترین قوانین کائنات را می آموزید.(تو میگویی بگذار به خواسته هایم که رسیدم شاد زندگی می کنم من می گویم تا شاد نباشی اصلا به خواسته هایت نمیرسی.)

عواملی که شادی را از شما دزدیده اند و شما بی‌خبر به دنبال احساس خوب سرگردان هستید را در این ترم میشناسید

و نتیجه این ترم احساس خوب عمیق و درونی است.

ترم سوم

ترم سوم اعتماد به نفس و عزت نفس

دانشمندان اعتماد به نفس را مهم ترین عامل رشد فردی می شناسند غیر ممکن است کسی خود را بی لیاقت بی ارزش و ناتوان بداند و بتواند در ابعاد مختلف زندگی و روابط عاطفی کسب درآمد و سلامتی پیشرفت داشته باشد.

در این ترم عوامل ریشه‌ای و عمیق که باعث شده احساس توانمندی و با لیاقتی نسبت به خودتان داشته باشید و در هنگام تصمیم گیری ها دچار چالش شوید مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای عمیق و اصولی در مورد آنها بیان می شود

نتیجه این ترم دو جمله است من با ارزشم من میتوانم.

ترم چارم

ترم چهارم هدف طبق تحقیقات محمدعلی شهبازی مهمترین عامل استرس زای انسان سردرگمی اوست که نمی داند قرار است به کجا برود و این موضوع او را مضطرب می کند و این اضطراب خود را،در روابط خانوادگی،کسب و کار و دیگر ابعاد زندگی نمایان می کند.

در ترم چهارم با تمرین بسیار عمیق و روانی به کشف درون خود و رسالت یابی درست راهنمایی می شوید

نتیجه این ترم پیدا کردن رسالت شخصی و هدف درست برای شماست.

ترم پنجم

ترم پنجم روابط انسان موجودی است.اجتماعی که در حین موجود اجتماعی،به همان میزانی که با برقراری درست روابط اجتماعی می‌تواند خود را به رشد آگاهی برساند و اگر نتواند این روابط را مدیریت کند به شدت ضربه خواهد خورد و دچار بحران می‌شود.

در این ترم می آموزید که با افراد تاثیرگذار زندگیتان چه افراد مثبت و چه افراد منفی چگونه برخورد کنید.و همچنین چگونه بدون دست و پا زدن های بی اثر خود را در اولویت قرار داده و یک شخصیت محبوب بمانید.

نتیجه این ترم بهبود باورنکردنی در روابط با خود و دیگران است.

ترم ششم

ترم ششم ثروت در این ترم می آموزید که برخلاف چیزی که از بچگی به شما آموزش داده اند میزان درآمد هر انسان به باورهای ذهنی و فکر او بستگی دارد به شدت کار کردن و عرق ریختن است مثل کارگرها.

قوانینی را می آموزید که به ضرس قاطع تاثیر شگفت انگیزی در میزان درآمد شما خواهد گذاشت و به قول حضرت علی به جای اینکه شما دنبال پول بدوید پول دنبال شما می رود لازم به ذکر است که محمد علی شهبازی با دانستن همین قوانین.زندگی کارمندی اش را به یک زندگی کارآفرینی و زیبا تبدیل کرده است.